Hi-net -mobile-

█ メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去2週間の地震のメカニズム解を掲載しています。
種別が C の場合は,セントロイドの位置と時刻になります。

█ 2024年06月07日〜2024年06月21日のメカニズム解

● 2024-06-21 16:56:05
   茨城県沖
   震央図 (拡大図)
   36.4N, 141.1E, 41km, Mw3.7
   品質:81.7, 観測点数:5
   種別:M (AQUA-MT)
● 2024-06-21 14:23:19
   茨城県沖
   震央図 (拡大図)
   36.5N, 141.1E, 50km, Mw4.2
   品質:91.0, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-21 14:04:01
   愛媛県中予
   震央図 (拡大図)
   33.8N, 132.7E, 39km, Mw3.9
   品質:87.5, 観測点数:14
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-20 22:23:30
   三河湾
   震央図 (拡大図)
   34.8N, 137.2E, 32km, Mw4.1
   品質:91.9, 観測点数:13
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-20 16:40:34
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.0N, 141.8E, 53km, Mw4.0
   品質:92.5, 観測点数:9
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-20 14:37:56
   岩手県沖
   震央図 (拡大図)
   40.1N, 142.6E, 37km, Mw4.6
   品質:91.5, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-20 04:24:42
   奈良県
   震央図 (拡大図)
   34.2N, 135.8E, 58km, Mw3.6
   品質:92.5, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-19 17:55:25
   秋田県沖
   震央図 (拡大図)
   39.3N, 139.1E, 200km, Mw3.9
   品質:85.9, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-19 11:24:30
   石川県能登地方
   震央図 (拡大図)
   37.3N, 136.8E, 3km, Mw3.5
   品質:72.2, 観測点数:4
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-18 03:33:12
   埼玉県北部
   震央図 (拡大図)
   36.0N, 139.4E, 58km, Mw3.6
   品質:80.0, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-17 18:26:07
   大隅半島東方沖
   震央図 (拡大図)
   31.4N, 131.7E, 27km, Mw4.4
   品質:66.0, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-17 15:57:25
   大隅半島東方沖
   震央図 (拡大図)
   31.4N, 131.8E, 30km, Mw4.7
   品質:68.4, 観測点数:7
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-16 19:35:03
   千葉県北西部
   震央図 (拡大図)
   35.8N, 140.2E, 63km, Mw4.4
   品質:86.9, 観測点数:10
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-16 19:16:38
   千葉県北西部
   震央図 (拡大図)
   35.8N, 140.2E, 63km, Mw4.3
   品質:83.2, 観測点数:10
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-14 02:44:35
   根室半島南東沖
   震央図 (拡大図)
   43.0N, 145.8E, 92km, Mw4.0
   品質:66.7, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-12 14:35:34
   浦河沖
   震央図 (拡大図)
   42.0N, 142.5E, 54km, Mw4.4
   品質:75.2, 観測点数:11
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-12 07:24:03
   石川県能登地方
   震央図 (拡大図)
   37.5N, 137.3E, 4km, Mw3.7
   品質:86.5, 観測点数:11
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-11 23:48:48
   福島県沖
   震央図 (拡大図)
   37.7N, 141.8E, 85km, Mw3.6
   品質:78.8, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-11 19:33:50
   秋田県沖
   震央図 (拡大図)
   40.2N, 139.1E, 5km, Mw4.2
   品質:93.2, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-11 09:58:17
   山形県庄内地方
   震央図 (拡大図)
   39.0N, 140.0E, 11km, Mw3.7
   品質:68.1, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-11 08:04:12
   青森県東方沖
   震央図 (拡大図)
   40.9N, 142.2E, 52km, Mw3.5
   品質:62.5, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2024-06-07 21:35:26
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.6N, 141.9E, 48km, Mw3.8
   品質:92.8, 観測点数:5
   種別:C (AQUA-CMT)

1.AQUAシステム震源速報
2.Hi-net最新震源マップ
3.Hi-netとは?
4.AQUAシステムとは?
5.防災科研トップ