Hi-net -mobile-

█ メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去2週間の地震のメカニズム解を掲載しています。
種別が C の場合は,セントロイドの位置と時刻になります。

█ 2023年01月13日〜2023年01月27日のメカニズム解

● 2023-01-25 10:00:51
   福島県沖
   震央図 (拡大図)
   37.6N, 141.7E, 53km, Mw4.8
   品質:94.0, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-24 11:11:45
   サハリン南部付近
   震央図 (拡大図)
   46.0N, 143.3E, 300km, Mw4.5
   品質:91.7, 観測点数:4
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-21 20:14:28
   福島県沖
   震央図 (拡大図)
   37.1N, 141.6E, 43km, Mw4.1
   品質:91.8, 観測点数:5
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-20 14:48:28
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.8N, 142.2E, 49km, Mw4.9
   品質:95.0, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-19 16:28:27
   茨城県沖
   震央図 (拡大図)
   36.5N, 141.2E, 27km, Mw3.5
   品質:76.1, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-18 03:16:26
   上川地方北部
   震央図 (拡大図)
   44.0N, 142.3E, 8km, Mw3.5
   品質:84.4, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-17 16:37:57
   上川地方北部
   震央図 (拡大図)
   44.0N, 142.4E, 7km, Mw4.1
   品質:87.4, 観測点数:9
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-16 21:10:15
   釧路地方中南部
   震央図 (拡大図)
   43.2N, 144.7E, 170km, Mw4.0
   品質:58.8, 観測点数:6
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-16 01:25:21
   青森県東方沖
   震央図 (拡大図)
   41.1N, 142.8E, 39km, Mw4.5
   品質:72.0, 観測点数:5
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2023-01-13 00:22:02
   上川地方北部
   震央図 (拡大図)
   44.0N, 142.4E, 8km, Mw3.4
   品質:67.7, 観測点数:5
   種別:C (AQUA-CMT)

1.AQUAシステム震源速報
2.Hi-net最新震源マップ
3.Hi-netとは?
4.AQUAシステムとは?
5.防災科研トップ