Hi-net -mobile-

█ メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去2週間の地震のメカニズム解を掲載しています。
種別が C の場合は,セントロイドの位置と時刻になります。

█ 2019年10月05日〜2019年10月19日のメカニズム解

● 2019-10-19 18:08:49
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.7N, 142.4E, 44km, Mw4.4
   品質:82.5, 観測点数:9
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-16 03:02:41
   茨城県北部
   震央図 (拡大図)
   36.5N, 140.6E, 68km, Mw3.8
   品質:84.0, 観測点数:5
   種別:M (AQUA-MT)
● 2019-10-14 23:09:28
   伊勢湾
   震央図 (拡大図)
   34.6N, 137.0E, 340km, Mw4.1
   品質:80.8, 観測点数:14
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-14 19:55:41
   新潟県中越地方
   震央図 (拡大図)
   37.0N, 138.6E, 7km, Mw3.3
   品質:86.3, 観測点数:9
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-14 13:01:58
   周防灘
   震央図 (拡大図)
   33.8N, 131.7E, 19km, Mw3.5
   品質:87.8, 観測点数:7
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-12 18:21:57
   千葉県南東沖
   震央図 (拡大図)
   34.7N, 140.7E, 60km, Mw5.3
   品質:85.4, 観測点数:12
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-11 05:13:14
   日高地方東部
   震央図 (拡大図)
   42.3N, 143.0E, 54km, Mw3.7
   品質:61.2, 観測点数:3
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-10 00:52:46
   浦河沖
   震央図 (拡大図)
   41.6N, 142.0E, 56km, Mw3.9
   品質:71.6, 観測点数:11
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-09 16:48:16
   東京都23区
   震央図 (拡大図)
   35.7N, 139.6E, 35km, Mw3.6
   品質:81.1, 観測点数:6
   種別:M (AQUA-MT)
● 2019-10-09 04:58:32
   千葉県北西部
   震央図 (拡大図)
   35.8N, 140.2E, 63km, Mw4.1
   品質:89.2, 観測点数:12
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-07 16:25:11
   浦河沖
   震央図 (拡大図)
   41.8N, 142.3E, 47km, Mw3.9
   品質:76.7, 観測点数:11
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-07 08:02:33
   安芸灘
   震央図 (拡大図)
   33.9N, 132.4E, 46km, Mw4.3
   品質:92.8, 観測点数:16
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-07 03:00:47
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.3N, 141.8E, 47km, Mw3.8
   品質:82.4, 観測点数:9
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-06 18:28:08
   千葉県東方沖
   震央図 (拡大図)
   35.2N, 140.6E, 52km, Mw4.0
   品質:81.5, 観測点数:10
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-10-05 08:49:16
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.7N, 142.4E, 43km, Mw3.8
   品質:87.5, 観測点数:4
   種別:C (AQUA-CMT)

1.AQUAシステム震源速報
2.Hi-net最新震源マップ
3.Hi-netとは?
4.AQUAシステムとは?
5.防災科研トップ