Hi-net -mobile-

█ メカニズム解カタログ
このページではAQUAシステムにより自動解析された過去2週間の地震のメカニズム解を掲載しています。
種別が C の場合は,セントロイドの位置と時刻になります。

█ 2019年07月02日〜2019年07月16日のメカニズム解

● 2019-07-16 01:38:11
   埼玉県北部
   震央図 (拡大図)
   36.1N, 139.7E, 83km, Mw3.5
   品質:50.3, 観測点数:4
   種別:M (AQUA-MT)
● 2019-07-15 01:30:45
   千葉県東方沖
   震央図 (拡大図)
   35.6N, 140.7E, 50km, Mw4.4
   品質:89.1, 観測点数:12
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-13 09:58:03
   奄美大島北西沖
   震央図 (拡大図)
   29.8N, 128.5E, 210km, Mw6.1
   品質:57.0, 観測点数:10
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-11 16:04:27
   新潟県下越沖
   震央図 (拡大図)
   38.6N, 139.4E, 7km, Mw4.0
   品質:90.1, 観測点数:14
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-11 05:19:15
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.9N, 142.2E, 47km, Mw4.0
   品質:83.0, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-10 20:33:04
   岐阜県美濃中西部
   震央図 (拡大図)
   35.4N, 136.7E, 9km, Mw3.3
   品質:74.1, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-08 22:54:24
   神奈川県西部
   震央図 (拡大図)
   35.5N, 139.2E, 26km, Mw4.2
   品質:78.7, 観測点数:15
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-07 03:52:03
   千葉県東方沖
   震央図 (拡大図)
   35.7N, 140.8E, 49km, Mw4.4
   品質:87.1, 観測点数:11
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-05 20:26:10
   福島県沖
   震央図 (拡大図)
   37.2N, 142.2E, 22km, Mw4.5
   品質:93.2, 観測点数:8
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-05 16:43:24
   伊豆半島東方沖
   震央図 (拡大図)
   35.0N, 139.1E, 1km, Mw3.2
   品質:71.8, 観測点数:7
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-05 13:40:37
   福島県中通り
   震央図 (拡大図)
   37.2N, 140.1E, 98km, Mw3.6
   品質:52.5, 観測点数:7
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-04 09:04:50
   千葉県北西部
   震央図 (拡大図)
   35.6N, 140.1E, 66km, Mw3.9
   品質:82.7, 観測点数:12
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-04 03:06:25
   北海道東方沖
   震央図 (拡大図)
   43.4N, 146.6E, 67km, Mw4.4
   品質:90.5, 観測点数:3
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-02 10:00:12
   宮城県沖
   震央図 (拡大図)
   38.4N, 141.6E, 50km, Mw3.8
   品質:67.9, 観測点数:10
   種別:C (AQUA-CMT)
● 2019-07-02 09:06:40
   三重県南東沖
   震央図 (拡大図)
   33.7N, 137.2E, 340km, Mw4.4
   品質:87.0, 観測点数:16
   種別:C (AQUA-CMT)

1.AQUAシステム震源速報
2.Hi-net最新震源マップ
3.Hi-netとは?
4.AQUAシステムとは?
5.防災科研トップ